TeA Collection

Bắt đầu rap từ 2012, là người đầu tiên đem bản sắc văn hóa, con người Tây Nguyên vào âm nhạc. Sở hữu lối hành văn riêng và lãng mạn, giàu cảm xúc, những tác phẩm của TeA luôn ca ngợi tình yêu trong sáng, hướng người nghe về những hoài niệm cũ, sống lại những cảm giác đầu đời. Chữ "tình" trong âm nhạc của TeA nói riêng và TaynguyenSound nói chung, k... Xem toàn bộ
Bắt đầu rap từ 2012, là người đầu tiên đem bản sắc văn hóa, con người Tây Nguyên vào âm nhạc. Sở hữu lối hành văn riêng và lãng mạn, giàu cảm xúc, những tác phẩm của TeA luôn ca ngợi tình yêu trong sáng, hướng người nghe về những hoài niệm cũ, sống lại những cảm giác đầu đời. Chữ "tình" trong âm nhạc của TeA nói riêng và TaynguyenSound nói chung, không hẳn là tình yêu nam nữ bình thường, mà rộng hơn còn là tình cảm giữa người và người, và thiên nhiên, và cuộc sống, tình cảm anh em, mẫu tử. Thậm chí, "tình" còn nằm trên những con đường cũ, những đồ vật cũ, những hình ảnh quen thuộc hằng ngày... "tình" là cảm xúc của chính chúng ta. Vạn vật hữu tình, thiên địa hữu duyên là những gì TeA và TaynguyenSound muốn đem vào âm nhạc. Rút gọn
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back