Sao Không Thể Vì Em

Anh đã bao giờ thử sống vì em chưa? Chắc anh chưa... Sao con người không thử đặt mình vào vị trí nhau. Anh vì em. Em vì anh. Ta vì nhau. Đặt mình là nhau mà thấu hiểu những tổn thương đã trải qua..
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back