Hữu Với Dance (DJ Phơ Nguyễn) - Lương Bích Hữu

Album Hữu Với Dance (DJ Phơ Nguyễn) đánh dấu lần đầu tiên hợp tác của Lương Bích Hữu và DJ Phơ Nguyên với các sáng tác của NS Khánh Đơn được hòa âm lại hiện đại sẽ là món quà mà Hữu dành tặng cho các fans của minh.
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back